Žmogiškųjų išteklių valdymas-darbuotojų atranka ir motyvacija

Šiuolaikinėje organizacijoje profesionali personalo atranka bei tinkama darbuotojų motyvacija yra vienos svarbiausių institucijos veiklos kokybę užtikrinančių aspektų. Profesionalas turi ne tik atrinkti būsimus darbuotojus pagal formalius reikalavimus, tokius kaip išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, patirtis ir kt., bet ir atitinkančius organizacijos kultūrą, nuostatas bei vidines vertybes. Be viso to, jis dar turi tinkamai pravesti motyvacinius pokalbius, reikiamai jiems pasiruošti bei efektyviai parinkti motyvacines priemones, siekiant, kad visa tai užtikrintų realius tikslus bei efektyves galimybes juos įgyvendinti. Tinkamai atrinkti bei motyvuoti darbuotojai sukuria našiausius darbo rezultatus užtikrinant mažesnę darbo jėgos kaitą, norą kurti ir įgyvendinti naujas idėjas.

Siekiant užtikrinti, kad Jūsų vykdomos atrankos būtų visapusiškai sėkmingos, o motyvaciniai pokalbiai būtų našūs bei efektyvūs Administracijos darbuotojų asociacija kviečia į “Personalo atrankos, vertinimo pokalbių organizavimo ir vykdymo. Institucijos motyvacinis aspektas” mokymus.

Mokymų turinys

Pirmoji dalis

(nuo 9 val. iki 12.30 val., trukmė 5 ak.valandos )

„PERSONALO ATRANKA, VERTINIMO POKALBIŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS“

Turinys:

* Atrankos teisiniai ir organizaciniai aspektai.

* Dokumentų priėmimas ir vertinimas.

* Pokalbis su kandidatu: atrankos pokalbio technika, klausimų sistema, klausinėjimo principai, kandidato skatinimas ir išklausymas, informatyvūs ir neinformatyvūs klausimai

* Praktinių užduočių sudarymo principai, pobūdis ir tipai.

* Rezultatų vertinimas, įforminimas, pretendento informavimas apie rezultatus.

* Pagrindinės pokalbio vykdymo klaidos, jų išvengimo būdai.

Uždaviniai:

* Pristatyti atrankos teisinius ir organizacinius aspektus.

* Aptarti pokalbio su kandidatu plano sudarymą, analizuojant atskirus jo elementus: pokalbio tikslo, vertinimo kriterijų nustatymą, klausimų formulavimo ir pateikimo principus;

* Supažindinti su praktinių užduočių tipais, sudarymo principai;

* Išanalizuoti pasitaikančias pagrindinės pokalbio vykdymo klaidas, jų išvengimo būdus

Tikslas – tobulinti darbuotojų kompetenciją personalo atrankos, pokalbio pravedimo, kandidato tinkamumo įvertinimo, konstruktyvaus atsiliepimų teikimo klausimais.

Antroji dalis

(nuo 13.30 iki 17 val. 5 ak.valandos )

„ORGANIZACIJOS MOTYVACINIAI ASPEKTAI“

Temos:

* Darbuotojų motyvacijos samprata: skirtingi motyvacijos aspektai, motyvacijos rūšys, skirtingi motyvavimo lygiai; motyvavimo schemos.

* Asmens ir institucijos sąveikos svarba motyvacinės sistemos kūrime

* Asmenybės poreikių teorijos ir jų taikymas

* Motyvų, suvokimo ir vertybių sistemos organizavimas

* Motyvuojančių tikslų formulavimas: tikslų iškėlimo principai; kiekybiniai ir kokybiniai darbo tikslai.

* Darbuotojų motyvavimas atlikti užduotį: užduoties pateikimo principai, pripažinimo būdai ir jų panaudojimas.

* Pagrindiniai motyvacijos stiprinimo būdai; pastiprinimas

* Motyvacinio pokalbio pravedimas: tikslingas pasirengimas ir pravedimas

Uždaviniai:

* Ugdyti darbuotojų supratimą apie savęs pažinimo svarbą kuriant motyvacinę sistemą.

* Aptarti motyvacinės sistemos kūrimo strategijas bei principus.

* Stiprinti gebėjimą taikyti įvairias darbuotojų, komandos narių įtraukimo į veiklą formas, kuriant stiprią komandą, siekiančią įgyvendinti institucijos tikslus.

* Tobulinti motyvacinio pokalbio pasirengimo ir pravedimo įgūdžius.

Tikslas – gilinti institucijų vadovų, darbuotojų bendrąsias kompetencijas: ugdyti specialistų gebėjimą dirbti kartu bendradarbiaujant, pažįstant save, savo kompetencijas, įvardinant poreikius bei atpažįstant motyvatorius, skatinančius būti efektyviais darbo procese, siekiant užtikrinti institucijos veiklos kokybę.

Daugiau informacijos

Mokymus ves Asta Januškevičiūtė yra profesionali personalo valdymo konsultantė – MRU Socialinė politikos fakulteto Edukologijos instituto dėstytoja. Darbo patirtis: Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, programų rengėja. Asta Januškevičiūtė taip pat dirba įvairių organizacijų dėstytoja, mokymo programų kūrėja. Turinti darbo patirties VSDF (Sodra) valdybos Mokymo centre, darbo su personalu ir jų mokymu. Pagrindinės mokymų temos – personalas, motyvacija, komunikacija, bendradarbiavimas.

Seminaro trukmė 10 akad. val.

Seminaro kaina: vienos dalies kaina 69 Eur, abiejų dalių 99 (pietų kaina 8 Eur). Dalyvaujant daugiau nei vienam tos pačios įstaigos darbuotojui taikomos nuolaidos.
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro metodinę medžiagą, dalyvio sertifikatą, vaišes kavos pertraukėlių metu.

Seminaras vyks nuo 9 val. iki 17.00 val.

  • Spalio 25 d. Vilniuje, viešbučio „Congress“ konferencijų salėje (Vilniaus g. 2, Vilnius).
  • Spalio 31 d. Kaune, viešbučio „Kaunas“ konferencijų salėje (Laisvės al. 79, Kaunas).
  • Lapkričio 7 d. Šiauliuose, viešbučio „Šaulys“ konferencijų salėje (Vasario 16-osios 40, Šiauliai).
  • Lapkričio 8 d. Klaipėdoje, viešbučio „National Hotel“ konferencijų salėje (Žvejų g. 21/ Teatro g. 1, LT-91247).

Norėdami registruotis į seminarus  elektroniniu paštu registracija@adasociacija.lt atsiųskite savo įstaigos rekvizitus, dalyvio vardą, pavardę bei telefono numerį, jei ketinate registruotis kaip fizinis asmuo atsiųskite savo vardą pavardę ir telefono numerį.  Išankstinė registracija yra privaloma.

Seminarą organizuoja:  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA

Įmonės kodas: 301819500
Adresas: Žalgirio g. 92, Vilnius

Tel/ faks.: ( 85 ) 276 33 77; el. paštas: info@adasociacija.lt
Lektorius:
Asta Januškevičiūtė

Vilnius Spalio 25 d.
Kaunas Spalio 31 d.
Šiauliai Lapkričio 7 d.
Klaipėda Lapkričio 8 d.

Kaina: nuo 62,10€

Turite klausimų? Susisiekite:

(85) 276 3377
info@adasiociacija.lt