Viešieji pirkimai – įstatymo pasikeitimai kuriuos būtina žinoti. Su lektorium A. Vazneliu

Administracijos darbuotojų asociacija kviečia į mokymus didžiausiuose Lietuvos miestuose

2021- 2022 metai – reikšmingų pokyčių viešųjų pirkimų reglamentavime laikotarpis. Spalio 14 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas pasirašė viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų paketą.

Kas keisis?
Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus. Kas keisis?

 • bent vienas asmuo komisijoje turės turėti pirkimų specialisto pažymėjimą;
 • komisijos nariais ir ekspertais negalės būti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir valstybės politikai;
 • perkančiosioms organizacijoms, kurių per finansinius metus sudaromų sutarčių vertė neviršija 30000 Eur be PVM, netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai;
 • atskiriems pirkimams privalomos rinkos konsultacijos;
 • bus galima neskelbti apie mažos vertės pirkimą, jei numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 15000 Eur be PVM;
 • papildyti tiekėjo pašalinimo pagrindai;
 • darbo užmokesčio mediana naujai;
 • ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, išrenkamo tik pagal kainą, vertė kiekvienais kalendoriniais metais negali sudaryti daugiau kaip 50 procentų bendros perkančiosios organizacijos pirkimų vertės;
 • naujos centrinės perkančiosios organizacijos ir centralizuojami viešieji pirkimai. Savivaldybės nuo 2023-01-01 turės užtikrinti, kad pirkimai, kurių sutarties vertė viršija 15000 Eur be PVM, būtų atliekami centralizuotai;
 • sutartį žodžiu galima sudaryti, jei jos vertė neviršija 5000 Eur be PVM ir pan.
 • privaloma viešinti žodines sutartis.
Programa
 1. Viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimai.
 2. Centralizuotų pirkimų katalogas, pirkimų specialisto pažymėjimas, 20 žinių patikrinimo reikalavimų modulių.
 3. Pirkimo vertės ribos.
 4. Pagrindiniai pirkimų principai ir tikslai.
 5. Viešojo pirkimo komisija.
 6. Mažos vertės pirkimai. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas.
 7. Dokumentų, kuriuos reikia pildyti atliekant mažos vertės pirkimus, pavyzdžiai.
 8. Pirkimo planavimas, pasirengimas pirkimui: rinkos tyrimas ir rinkos konsultacija.
 9. Žalieji pirkimai.
 10. Tiekėjo kvalifikacijos tikrinimas. Rėmimasis kito ūkio subjekto pajėgumais. Subtiekėjo sąvoka.
 11. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje.
 12. Centralizuotų pirkimų veikla ir centrinės perkančiosios organizacijos.
 13. Pirkimo sutarties turinys, jos sudarymas ir vykdymas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas.
 14. Laimėjusio pasiūlymo, pirkimo sutarties ir jos pakeitimų viešinimas.
 15. Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.
 16. Pirkimo sutarties keitimo galimybės.
 17. Ginčai.

Mokymų kaina: 85 Eur, jei pageidaujate pietų, jie papildomai kainuos 8 Eur.

Seminaro trukmė 8 akad. val.

„Viešieji pirkimai – įstatymo pasikeitimai kuriuos būtina žinoti“, kurie buvo perkelti, kaip ir žadėjome, informuojame Jus apie naujas mokymų datas.

Seminaras vyks Vilniuje birželio 14 d. viešbučio „Congress Avenue*****“ konferencijų salėje (Gedimino pr. 12, Vilnius). Taip pat šiuose mokymuose galite dalyvauti ir nuotoliniu būdu naudojant ZOOM programėlę.

Seminaro lektorius – praktikas, 20 metų viešųjų pirkimų srityje dirbantis Audrius Vaznelis. Jo patirtis sukaupta dirbant VĮ Ignalinos atominėje elektrinėjeViešųjų pirkimų tarnybojeLietuvos automobilių kelių direkcijoje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Audrius Vaznelis nuolat dalyvauja viešųjų pirkimų procesuose perkančiojoje organizacijoje rengdamas pirkimų organizavimą reglamentuojančius teisės aktus, planuojant kalendorinių metų pirkimus, skaičiuojant numatomo pirkimo vertę, rengdamas pirkimo dokumentus (konkurso sąlygas), dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe.

Norėdami registruotis į seminarus mūsų elektroninėje svetainėje spustelkite mygtuką REGISTRUOTIS esantį dešinėje pusėje arba elektroniniu paštu registracija@ada-mokymai.lt atsiųskite savo įstaigos rekvizitus, dalyvio vardą, pavardę bei telefono numerį, jei ketinate registruotis kaip fizinis asmuo atsiųskite savo vardą pavardę ir telefono numerį. Išankstinė registracija yra privaloma.

Seminarą organizuoja: ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA
Įmonės kodas: 301819500
Adresas: Žalgirio g. 92, Vilnius
Tel/ faks.: ( 85 ) 276 33 77;
El. paštas: info@adasociacija.lt

Lektorius: Audrius Vaznelis

Data: Birželio 14 d.
Kaina: 85 €