Veiklos ir personalo dokumentacijos rengimas ir valdymas su R. Grigoniene (elektroniniai dokumentai)

 

Jau penktus metus Administracijos darbuotojų asociacija kviečia tobulinti profesines žinias, mėgautis SPA procedūromis bei puikiai praleisti laiką 4 žvaigždučių viešbutyje „Europa Royale Spa hotel“ Druskininkuose!

Pagrindiniai mokymų klausimai:

 Dokumentų rengimo optimizavimas – procesų nustatymas, įteisinimas, tinkamos formos pasirinkimas.

 • Kokia tvarka vyksta šiuolaikinė dokumentų apyvarta – derinimas, pasirašymas, įgyvendinimas ir kontrolė.
 • Asmens duomenų naudojimas įmonės dokumentacijoje.
 • Kaip elektroniniai personalo dokumentai keičia darbo santykių įforminimą.
 • Kaip tinkamai, pagal visus reikalavimus parengti darbo sutartis, vidaus teisės aktus, įsakymus ir kitus personalo dokumentus.

 

Seminaro programa:

 

 

1 diena

 

Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos

Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos.

Skaitmeninės dokumentų kopijos,  jų teisinė galia ir naudojimas įmonės,  įstaigos veikloje.

Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai. Elektroninis parašas ir jo teisinė galia.

Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę.

 

Asmens duomenų naudojimas ir apsauga

 Ką reikėtų keisti dokumentų valdymo praktikoje ?

Kokių dokumentų nebegalima kaupti ir valdyti ?

Darbuotojų informavimas, supažindinimas.

 

Dokumentų rengimo aktualijos

Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai, pakeitimai.

Teisės aktų rengimas, atsižvelgiant į teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

Dažniausios klaidos.

 

Dokumentų apyvartos organizavimas

Dokumentų sisteminimo į bylas naujovės, bylų antraščių tinkamas formulavimas.

Skaitmeninių kopijų, elektroninių dokumentų bylos. Vaizdo ir garso, foto dokumentai.

Bylų saugojimo terminų pasikeitimai

Dokumentų apyvartos mažinimo principo įgyvendinimas.

Efektyvus dokumentų derinimas, pasirašymas, supažindinimas, rezoliucijų rašymas, vykdymas, vykdymo kontrolė, siuntimas ir kt.

Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.).

Užbaigtų bylų tvarkymo ir perdavimo į įstaigos archyvą aktualijos.

 

 2 diena

 

Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys personalo dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą.

Elektroninių dokumentų taikymas darbo santykiuose.

Personalo bylų formavimas:

 • Personalo dokumentacijos plano sudarymas;
 • Bendrieji bylų reikalavimai;
 • Asmens bylų formavimas.

 

Su darbuotojų atstovavimo įgyvendinimu susiję dokumentai:

 • Darbo tarybos ir darbdavio susitarimas;
 • Informavimo ir konsultavimo dokumentai

 

Vidaus teisės aktų rengimas, keitimas ar papildymas:

 • Dėl pareigybių aprašymų;
 • Dėl darbo tvarkos,
 • Dėl lygių galimybių ir kt.

 

Darbo sutartis:

 • Darbo sutarties forma;
 • Reikalavimai darbo sutarties sudarymui,
 • Darbo sutarties keitimas;
 • Darbo sutarties nutraukimo įforminimo naujovės.

 

Darbo ir poilsio laiko įforminimas :

 • Darbo grafikai, darbo laiko režimai;
 • Atostogų įforminimas ir kt.

 

Darbo pareigų pažeidimai ir žalos atlyginimas:

 • Įspėjimas dėl darbo drausmės pažeidimo
 • Darbuotojų atleidimas dėl darbo drausmės pažeidimų įforminimas;
 • Žalos išskaičiavimas darbdavio sprendimu.

 

Daugiau informacijos

 

 

Seminaro lektorė: Humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų (teisės) magistrė Rasa Grigonienė. Ji 12 metų dėsto dokumentų valdymą, biuro vadybą, archyvistiką, darbo teisę Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje bei kitose aukštojo mokslo institucijose, yra parašiusi knygų minėtomis temomis. R. Grigonienė įvairiuose mokymo centruose ir įmonėse veda seminarus, rašo straipsnius, skaito pranešimus dokumentų valdymo, archyvų bei darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Dėstydama praktikams lektorė nesiekia nuodugniai išnagrinėti visų teorinių pagrindų, ji daugiau dėmesio skiria problemoms ir naujovėms.

Seminaro trukmė 12 akad. val.

Dviejų dienų seminarų kaina – 280 Eur.(Dalyviams, užsiregistravusiems iki birželio 7 dienos,  pritaikysime 10 proc. nuolaidą! Mokymų kaina su nuolaida 252 Eur) . Į kainą įskaičiuota:

 1. Seminaras: „Veiklos ir personalo dokumentacijos rengimas ir valdymas su R. Grigoniene (elektroniniai dokumentai)“ (12 val. trukmės mokymai).
 2. Mokymų metodinė medžiaga.
 3. Pasirinktinai SPA programa Druskinikų gydykloje „Auksinės akimirkos“ arba 2 valandos Druskinikų vandens parke ir pirčių zonoje. 
 4. Nakvynė dviviečiame kambaryje „Europa Royale Spa hotel Druskininkai“. (Nakvynė vienviečiame kambaryje papildomai kainuos 29 Eur).
 5. Laisvalaikis „Europa Royale Spa hotel Druskininkai“ SPA zonoje.

Maitinimas viešbučio restorane  (dveji pietūs, vakarienė bei pusryčiai).

Mokymai vyks birželio 27-28 dienomis  Druskininkuose viešbutyje „Europa Royale Spa hotel Druskininkai“, (Vilniaus g. 7, Druskininkai).

 

Norėdami registruotis į seminarus susisiekite su mumis elektroniniu paštu registracija@ada-mokymai.lt atsiųskite savo įstaigos rekvizitus, dalyvio vardą, pavardę bei telefono numerį. Jei ketinate registruotis kaip fizinis asmuo atsiųskite savo vardą pavardę ir telefono numerį. Išankstinė registracija yra privaloma.

 

 

Seminarą organizuoja:  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA
Įmonės kodas: 301819500
Adresas: Žalgirio g. 92, Vilnius
Tel/ faks.: ( 85 ) 276 33 77;
El. paštas: info@adasociacija.lt

 

 

Lektorė:
Rasa Grigonienė

Druskininkai Birželio 27-28 d.

Kaina:  252€