Administracijos darbuotojų asociacija, kartu su Jūsų pamėgta lektore Rasa Grigoniene, kviečia Jus į nuotolinius mokymus sausio 21 dieną nuo 10 val iki 14.30 val „Personalo dokumentų valdymo bei Darbo kodekso naujienos su R. Grigoniene“.

Programa

Dokumentų valdymo reforma ir jos įtaka personalo dokumentų administravimui

 • Personalo procesų ir procedūrų supaprastinimo poreikis ir galimybės
 • Elektroniniai dokumentai ir įrašai personalo valdyme
 • Personalo dokumentų registravimo galimybės
 • Popierinių dokumentų skaitmeninimas ir saugojimas elektronine forma

Personalo bylų formavimas

 • Personalo dokumentacijos plano sudarymas
 • Bendrieji bylų reikalavimai
 • Asmens bylų formavimas
 • Bylų tvarkymo ir saugojimo pokyčiai

Darbo teisės naujovės ir aktualijos

 • Darbo sutarties šalių ikisutartiniai santykiai.
 • Nuotolinis darbas.
 • Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių.
 • Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.
 • Darbo sutarties nutraukimo apribojimai.
 • Laikinojo darbo sutartis.
 • Pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo sutarties.
 • Projektinio darbo sutarties sąvoka ir turinys.
 • Darbo santykių ypatumai darbdaviams, įdarbinantiems mažiau kaip dešimt darbuotojų.
 • Darbo laiko režimo ypatumai dirbant nakties laiku.
 • Kasmetinių atostogų suteikimas.
 • Nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas.
 • Darbo užmokesčio nustatymas.
 • Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą ir kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu.
 • Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas.
 • Narystė darbo taryboje.

Seminaro lektorė: Humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų (teisės) magistrė Rasa Grigonienė. Ji 12 metų dėsto dokumentų valdymą, biuro vadybą, archyvistiką, darbo teisę Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje bei kitose aukštojo mokslo institucijose, yra parašiusi knygų minėtomis temomis. R. Grigonienė įvairiuose mokymo centruose ir įmonėse veda seminarus, rašo straipsnius, skaito pranešimus dokumentų valdymo, archyvų bei darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Dėstydama praktikams lektorė nesiekia nuodugniai išnagrinėti visų teorinių pagrindų, ji daugiau dėmesio skiria problemoms ir naujovėms.

Seminaro trukmė 6 akad. val.
Seminaro kaina: 72 €

Dalyviai gaus metodinę medžiagą, dalyvio sertifikatą.

 dMokymai nuotoliniu būdu vyks gruožio 15-16 dienomis nuo 14 val.  iki 16.30 val.

Norėdami registruotis į seminarus mūsų elektroninėje svetainėje spustelkite mygtuką REGISTRUOTIS esantį dešinėje pusėje arba elektroniniu paštu registracija@ada-mokymai.lt atsiųskite savo įstaigos rekvizitus, dalyvio vardą, pavardę bei telefono numerį, jei ketinate registruotis kaip fizinis asmuo atsiųskite savo vardą pavardę ir telefono numerį. Išankstinė registracija yra privaloma.

Seminarą organizuoja:  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA
Įmonės kodas: 301819500
Adresas: Žalgirio g. 92, Vilnius
Tel/ faks.: ( 85 ) 276 33 77;
El. paštas: info@adasociacija.lt

Lektorė: Rasa Grigonienė

 • Sausio 21 d., nuotolinis

Kaina: 72 €