Administracijos darbuotojų asociacija kviečia į seminarus didžiausiuose Lietuvos miestuose!

 

2017 ir 2018 metai – didžiųjų pokyčių dokumentų rengimo bei valdymo srityje, laikotarpisTechnologijų amžiuje vis daugiau procesų, susijusių su dokumentų rengimu bei valdymu, perkeliami į elektroninę erdvę.

Pastaraisiais metais priimta gausybė naujų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir kurių privalu laikytis tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus organizacijoms.

Taip pat ypatingą dėmesį skirsime naujajam Lietuvos Respublikos Darbo kodeksui bei personalo veiklą reglamentuojančių dokumentų valdymo tvarkos pokyčiams.

Administracijos darbuotojų asociacija, kartu su Jūsų pamėgta lektore Rasa Grigoniene, kviečia Jus į seminarus didžiausiuose Lietuvos miestuose.

Administracijos darbuotojų asociacija yra įrašyta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 27V-12.

Seminaras

„Dokumentų valdymo naujovės su R. Grigoniene (Elektroninių dokumentų valdymas, priimti nauji teisės aktai )“

Dokumentų  apskaita, tvarkymas ir saugojimas

Teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą. Naujausi pakeitimai. Valstybės politika dėl elektroninių dokumentų naudojimo ir naujausi teisės aktai (esminiai pakeitimai nuo 2016 m. liepos 1 d.).

Dokumentacijos plano rengimas  (Kokios bylos privalo būti įstaigose,  o kurių vertėtų jau atsisakyti…)

Dokumentacijos plano struktūra, forma, indeksai.

Skaitmeninių kopijų bylų formavimas.

Elektroninių dokumentų bylos. Vaizdo ir garso, foto dokumentai.

Bylų saugojimo terminų nustatymas.

Užbaigtų bylų apskaita dokumentacijos plane.

Dokumentų apyvartos organizavimas

Dokumentų apyvartos mažinimo principo įgyvendinimas.

Efektyvus dokumentų derinimas, pasirašymas, supažindinimas, rezoliucijų rašymas, vykdymas, vykdymo kontrolė, siuntimas ir kt. Dokumentų ir procesų  perkėlimas į elektroninę erdvę – etapai, klaidos, teisinis reguliavimas.

Dokumentų registravimas ir bylų formavimas

Naujausi dokumentų registracijos metodai ir būdai.

Bylų formavimas.

Vienarūšių bylų,  Darbuotojų asmens bylų formavimo ypatumai.

Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas įstaigos archyvui

Bylų tvarkymas ir apskaita.

Dokumentų saugojimo terminų pratęsimas, jų tolesnė apskaita.

Dokumentų naikinimo procedūros ir  jų įforminimas.

Bylų iš padalinių perdavimas archyviniam saugojimui.

Užbaigtų bylų apskaita,  dokumentų saugojimas

Bylų apyrašų  sudarymas.

Dokumentų saugojimas, saugojimo terminai.

Elektroninių  dokumentų, skaitmeninių kopijų vaizdo ir garso dokumentų saugojimas.

Dokumentų saugojimo patalpoms keliami reikalavimai.

MOKYMO METODAI

Mokymas organizuojamas derinant teorines žinias su pratybomis. Dalyviai įtraukiami į  savarankišką kūrybinę veiklą, skiriant įvairias užduotis ir testus.

Seminaro lektorė: Humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų (teisės) magistrė Rasa Grigonienė. Ji 12 metų dėsto dokumentų valdymą, biuro vadybą, archyvistiką, darbo teisę Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje bei kitose aukštojo mokslo institucijose, yra parašiusi knygų minėtomis temomis. R. Grigonienė įvairiuose mokymo centruose ir įmonėse veda seminarus, rašo straipsnius, skaito pranešimus dokumentų valdymo, archyvų bei darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Dėstydama praktikams lektorė nesiekia nuodugniai išnagrinėti visų teorinių pagrindų, ji daugiau dėmesio skiria problemoms ir naujovėms.

Seminaro trukmė 6 akad. val.

Seminaro kaina: 74 € kaina su pietumis 82 €, dalyvaujant daugiau nei vienam tos pačios įstaigos darbuotojui taikomos papildomos nuolaidos.

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro metodinę medžiagą, dalyvio sertifikatą, vaišes kavos pertraukėlių metu.

Seminarai vyks:

  • Vasario 27 d. Vilniuje, viešbučio „Panorama“ konferencijų salėje (Sodų g. 14, Vilnius).
  • Vasario 28 d. Kaune, viešbučio „Kaunas“ konferencijų salėje (Laisvės al. 79, Kaunas).
  • Vasario 21 d. Šiauliuose, viešbučio „Šaulys“ konferencijų salėje (Vasario 16-osios 40, Šiauliai).
  • Vasario 23 d. Klaipėdoje, viešbučio „National Hotel“ konferencijų salėje (Žvejų g. 21/ Teatro g. 1, Klaipėda).

Seminarai vyks nuo 10 val. iki 15.30 val.

Norėdami registruotis į seminarus  elektroniniu paštu registracija@adasociacija.lt atsiųskite savo įstaigos rekvizitus, dalyvio vardą, pavardę bei telefono numerį, jei ketinate registruotis kaip fizinis asmuo atsiųskite savo vardą pavardę ir telefono numerį.  Išankstinė registracija yra privaloma.

Seminarą organizuoja:  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA

Įmonės kodas: 301819500

Adresas: Žalgirio g. 92, Vilnius

Tel/ faks.: ( 85 ) 276 33 77; el. paštas: info@adasociacija.lt