Knyga skiriama organizacijų vadybininkams, dokumentų ir informacijos valdymo specialistams, aukštųjų mokyklų studentams bei kitiems su dokumentų rengimu ir tvarkymu susijusiems asmenims. Leidinį sudaro septyni skyriai. Knyga parašyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais patvirtintomis dokumentų valdymo taisyklėmis, galiojusiomis 2012 m. liepos 10 d.

Norėdami užsisakyti šią ar kitas knygas, elektroniniu paštu info@adasociacija.lt atsiųskite savo organizacijos rekvizitus bei knygų, kurias ketinate įsigyti, pavadinimus.

Autorius: Violeta Baltrūnienė
Kaina:  17.92 €
Puslapių skaičius: 190