DOKUMENTŲ VALDYMAS IR PROFESIONALUS BIURO ADMINISTRAVIMAS

 

Biuro administratorė (-ius) yra profesionalas, kuris kuria visos organizacijos įvaizdį darbuotojų, partnerių bei klientų akyse, todėl tinkamas dokumentų bei informacijos valdymas, vidaus ir išorės komunikacijos bei bendravimo etiketo išmanymas – yra vieni iš svarbiausių aspektų, užtikrinančių visos organizacijos sėkmingą veiklą.

Seminaro programa:

 

Dokumentų valdymo tendencijos ir naujovės

 Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai. Elektroninis parašas ir jo teisinė galia.

Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę.

Dokumentų apyvartos mažinimas.

 

Dokumentų rengimo aktualijos

Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai, aktualijos.

Teisės aktų rengimas, atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

Dažniausios klaidos.

 

Rašytinės komunikacijos etiketas ir klaidos

 Raštų stiliaus kultūra.

Susirašinėjimo elektroniniais laiškais etiketas.

Dažniausios klaidos ir jų analizė.

Praktinės užduotys.

 

Dokumentų apyvartos organizavimas

Dokumentų sisteminimas į bylas.

Skaitmeninių kopijų, elektroninių dokumentų bylos. Vaizdo ir garso, foto dokumentai.

Bylų saugojimo terminų pasikeitimai.

 

Įstaigos/ Įmonės vidaus komunikacijos organizavimas

 Dokumentų apyvartos mažinimo principo įgyvendinimas.

Efektyvus dokumentų derinimas, pasirašymas, registravimas , supažindinimas, rezoliucijų rašymas, vykdymas, vykdymo kontrolė, siuntimas ir kt.

Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.).

 

Bendravimo etiketo pagrindai

 Bendravimas su vadovu, klientais, bendradarbiais. Įtaigumas, kūno kalba.

Kalbėjimo telefonu etiketas.

Viešojo kalbėjimo pagrindinės taisyklės. Auditorijos valdymas.

Daugiau informacijos

 

Seminaro lektorė: Humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų (teisės) magistrė Rasa Grigonienė. Ji 12 metų dėsto dokumentų valdymą, biuro vadybą, archyvistiką, darbo teisę Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje bei kitose aukštojo mokslo institucijose, yra parašiusi knygų minėtomis temomis. R. Grigonienė įvairiuose mokymo centruose ir įmonėse veda seminarus, rašo straipsnius, skaito pranešimus dokumentų valdymo, archyvų bei darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Dėstydama praktikams lektorė nesiekia nuodugniai išnagrinėti visų teorinių pagrindų, ji daugiau dėmesio skiria problemoms ir naujovėms.

Seminaro trukmė 7 akad. val.

Seminaro kaina: 85 Eurai! (pietų kaina 8 Eur), dalyvaujant daugiau nei vienam tos pačios įstaigos darbuotojui taikomos papildomos nuolaidos.

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro metodinę medžiagą, dalyvio sertifikatą, vaišes kavos pertraukėlių metu.

Seminarai vyks:

  • Vilniuje Gegužės 28 d. viešbučio „Congress“ konferencijų salėje (Vilniaus g. 2, Vilnius).
  • Kaune Gegužės 27 d. viešbučio „Daugirdas“ konferencijų salėje (Daugirdo g. 4, Kaunas).
  • Šiauliuose Gegužės 21 d. viešbučio „Grafaitė“ konferencijų salėje (Aušros g. 1, Ginkūnai, Šiaulių raj.)
  • Klaipėdoje Gegužės 22 d., viešbučio „National Hotel“ konferencijų salėje (Žvejų g. 21/ Teatro g. 1, LT-91247).

Norėdami registruotis į seminarus mūsų elektroninėje svetainėje spustelkite mygtuką REGISTRUOTIS esantį dešinėje pusėje arba elektroniniu paštu registracija@ada-mokymai.lt atsiųskite savo įstaigos rekvizitus, dalyvio vardą, pavardę bei telefono numerį, jei ketinate registruotis kaip fizinis asmuo atsiųskite savo vardą pavardę ir telefono numerį. Išankstinė registracija yra privaloma.

 

Seminarą organizuoja:  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA
Įmonės kodas: 301819500
Adresas: Žalgirio g. 92, Vilnius
Tel/ faks.: ( 85 ) 276 33 77;
El. paštas: info@adasociacija.lt

 

Lektorė:
Rasa Grigonienė

Šiauliai Gegužės 21 d.
Klaipėda Gegužės 22 d.
Kaunas Gegužės 27 d.
Vilnius Gegužės 28 d.

Kaina: 77 €