Dokumentų valdymas ir profesionalus biuro administravimas

Administravimas –  veikla, susijusi su sklandžiu darbo procesų užtikrinimu (lotyniškai žodis administratio reiškia patarnavimą).

Biuro administratorė (-ius) yra profesionalas, kuris kuria visos organizacijos įvaizdį darbuotojų, partnerių bei klientų akyse, todėl tinkamas dokumentų bei  informacijos valdymas, vidaus  ir išorės komunikacijos bei bendravimo etiketo išmanymas –  yra vieni iš svarbiausių aspektų, užtikrinančių visos organizacijos sėkmingą veiklą.

Nuo 2020 m.  sausio 1 d. Lietuvoje  keitėsi visos pagrindinės dokumentų valdymo taisyklės.  Pertvarkos siekis – atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus; atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo; atsisakyti parašų dokumentuose; nebenumeruoti užbaigtų bylų lapų ir pakeisti bylų apyrašų sudarymo principus; leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, sunaikinant  originalus ir kt.

Biuro administratorius turi  pirmasis sužinoti, įvertinti ir pritaikyti pokyčius įstaigos veikloje.

Programa

Dokumentų valdymo reformos esmė, tikslai, pakeistas teisinis reguliavimas.

 Procesų ir procedūrų supaprastinimo poreikis.

Dokumentų rengimo aktualijos (naujos Dokumentų rengimo taisyklės, įsigaliojusios nuo 2020 m. sausio 1d.).

Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai,  aktualijos.

Teisės aktų rengimas, atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

Dažniausios klaidos.

Rašytinės komunikacijos etiketas ir klaidos

Raštų stiliaus kultūra;

Susirašinėjimo elektroniniais laiškais etiketas.

Dažniausios klaidos ir jų analizė.

Dokumentų apyvartos organizavimas (naujos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, įsigaliojusios nuo 2020 m. sausio 1d.).

Dokumentų sisteminimas į bylas.

Skaitmeninių kopijų, elektroninių dokumentų bylos, įrašų bylos. Vaizdo ir garso, foto dokumentai.

Dokumentų registravimo naujovės.

Bendravimo etiketo pagrindai

Bendravimas su vadovu, klientais, bendradarbiais. Įtaigumas, kūno kalba.

Kalbėjimo telefonu etiketas.

Viešojo kalbėjimo pagrindinės taisyklės. Auditorijos valdymas.

Seminaro lektorė: Humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų (teisės) magistrė Rasa Grigonienė. Ji 12 metų dėsto dokumentų valdymą, biuro vadybą, archyvistiką, darbo teisę Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje bei kitose aukštojo mokslo institucijose, yra parašiusi knygų minėtomis temomis. R. Grigonienė įvairiuose mokymo centruose ir įmonėse veda seminarus, rašo straipsnius, skaito pranešimus dokumentų valdymo, archyvų bei darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Dėstydama praktikams lektorė nesiekia nuodugniai išnagrinėti visų teorinių pagrindų, ji daugiau dėmesio skiria problemoms ir naujovėms.

Seminaro trukmė 6 akad. val.

Bus išduodama metodinė medžiaga ir dalyvio sertifikatas.

Seminaras vyks Vilniuje rugsėjo 29 d. viešbučio „Congress Avenue*****“ konferencijų salėje (Gedimino pr. 12, Vilnius). Taip pat šiuose mokymuose galite dalyvauti ir nuotoliniu būdu naudojant ZOOM programėlę.

Mokymų kaina:

Dalyvaujant viešbutyje – 81 Eur, jei pageidaujate pietų, jie papildomai kainuos 8 Eur.

Dalyvaujant nuotoliniu būdu – 72 Eur

Kainos pateiktos su pritaikyta 10 procentų nuolaidą, nuo rugsėjo 14 dienos kaina kils.

Norėdami registruotis į seminarus mūsų elektroninėje svetainėje spustelkite mygtuką REGISTRUOTIS esantį dešinėje pusėje arba elektroniniu paštu registracija@ada-mokymai.lt atsiųskite savo įstaigos rekvizitus, dalyvio vardą, pavardę bei telefono numerį, jei ketinate registruotis kaip fizinis asmuo atsiųskite savo vardą pavardę ir telefono numerį. Išankstinė registracija yra privaloma.

Seminarą organizuoja:  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA
Įmonės kodas: 301819500
Adresas: Žalgirio g. 92, Vilnius
Tel/ faks.: ( 85 ) 276 33 77;
El. paštas: info@adasociacija.lt 

Lektorė: Rasa Grigonienė

Data: Rugsėjo 29 d.
Kaina: 72 – 82 €